Jan de Ruiter

Home

Jan de Ruiter
In verwondering - over enige speciale onderwerpen.

Al heel lang heeft een aantal onderwerpen mijn bijzondere interesse gehad. Niet omdat deze onderwerpen onbekend zijn, maar omdat het onderwerpen zijn waarvan ik gemerkt heb dat:
- veel mensen hier geen feitelijke kennis van hebben,
- c.q. pseudowetenschappelijke theorieën de boventoon voeren,
- populairwetenschappelijke uiteenzettingen misvattingen verkondigen.

Verwondering kan ontstaan in diverse situaties:

  • Een complex probleem heeft een onverwachte en soms zelfs een eenvoudige oplossing of verklaring.
  • Een eenvoudig lijkend probleem heeft een heel andere oplossing dan veel mensen denken. Een oplossing die veel mensen niet eens kunnen geloven.
  • Van veel dingen is de complexiteit veel groter dan veel mensen denken.
  • Er zijn veel pseudo-wetenschappelijke opvattingen en theorieën die veel aanhangers hebben, ondanks het feit dat ze wetenschappelijk goed weerlegd zijn.

Verwondering is een belangrijke toestand van het brein die:

  • aanzet tot verder nadenken,
  • een belangrijk didactisch hulpmiddel kan zijn in het onderwijs,
  • bijdraagt aan de ontwikkeling van wetenschap,
  • uitsluitend voorbehouden is aan Homo sapiens.

Op deze site treft u enige onderwerpen aan die ik serieus nader onderzocht heb zodat duidelijker wordt wat waarheid en fictie in deze zijn.

 
Maak simpel je website Eigen site maken